Julkaisu

Suomalaiset musiikkilehdet – Finska musiktidskrifter

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Timo Laitakari (toim.)

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1989

ISBN

951-692-215-5