Uutinen

Ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden hakeminen syksyllä 2023

Syyskuussa alkaa ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden hakuaika. Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana yli 60-vuotialle tai pysyvästi työkyvyttömille, joiden tulot eivät ylitä tulorajaa. Taike järjestää aiheesta myös infotilaisuuden verkossa.

Infotilaisuus ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä

Taike järjestää hakuinfon koskien ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä keskiviikkona 6.9. klo 10.00-11.30. 
Tilaisuudessa aiheesta on puhumassa taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho.

Hakuinfo järjestetään verkossa ja siihen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Hakeminen syksyllä 2023

Ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden hakuaika on 1.9.-2.10.2023.

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Ylimääräinen taiteilijaeläke on tarkoitettu täydentämään taiteilijan eläketurvaa. Eläkkeen myöntämiseen vaikuttavat hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät ansio- ja pääomatulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta.

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (yli 3 031,88 euroa vuonna 2023).