Tietoa ylimääräisestä taiteilijaeläkkeestä

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Ylimääräinen taiteilijaeläke on tarkoitettu täydentämään taiteilijan eläketurvaa. Ylimääräistä taiteilijaeläkettä ei voi saada, jos eläketulot ja muut pysyvät tulot ylittävät tulorajan. Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen hakuaika on syyskuussa.
Arkkitehti tutkii seinämää
1 601,92 euroa

Taiteilijaeläkkeen suuruus kuukaudessa 2024

Taike jakaa ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias tai pysyvästi työkyvytön, minkä lisäksi hänen tulee asua tai olla asunut pysyvästi Suomessa. 

Eläkkeiden jakaminen perustuu vertaisarviointiin: valtion taidetoimikuntien jäsenet arvioivat hakijoiden taiteellista toimintaa. Päätökset eläkkeistä tekee Taike. 

Vuosittain jaetaan yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä, ja noin joka yhdeksäs hakija saa eläkkeen. Noin kolmannes taiteilijaeläkkeen saajista saa osaeläkkeen ja loput täyden eläkkeen. Viime vuosina taiteilijaeläkkeen saaneet ovat olleet keskimäärin 65–66-vuotiaita.  

Ylimääräisen taiteilijaeläkkeen maksaa Keva. Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain runsaalle tuhannelle taiteilijalle. 

Taike on jakanut taiteilijaeläkkeitä vuodesta 2016 alkaen. Aikaisemmin eläkepäätöksen teki opetus- ja kulttuuriministeriö. Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. 

Ylimääräinen taiteilijaeläke kuukaudessa

Täyden taiteilijaeläkkeen suuruus on 1.1.2024 alkaen 1 601,92 euroa kuukaudessa. Osaeläke on siitä puolet, 800,95 euroa. Eläke on veronalaista tuloa. 

Taiteilijaeläkkeen tuloraja 

Myönnettävän eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläketulot ja muut pysyvät tulot. 

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta ovat alle 1 601,92 euroa kuukaudessa (2024), hän voi saada täyden eläkkeen. Jos hakijan tulot ovat 1 601,92–3 203,84 euroa kuukaudessa (2024), hän voi saada osaeläkkeen. Hakijalle, jonka tulot ovat tätä suuremmat, ei myönnetä taiteilijaeläkettä.

Taiteilija-apurahaan liittyvä eläke

Jos olet saanut viisivuotisen taiteilija-apurahan, joka on myönnetty ennen vuotta 2009, olet oikeutettu taiteilija-apurahaeläkkeeseen. Eläkettä haetaan Kevasta. Katso lisätietoja Kevan sivuilta.  

Usein kysyttyjä kysymyksiä taiteilijaeläkkeistä