Publication

Taiteilijoiden toiveista toimenpide-ehdotuksiksi

Maaseudun Sivistysliitto, Kettuki ry sekä Taiteen edistämiskeskus toteuttivat yhteistyössä ITE-taiteen, outsider-taiteen sekä erityistaidetoiminnan toimialakartoituksen keväällä 2021.
Kuja, jota reunustaa rivi kuusia. Kahden kuusen runkoon on kiinnitetty kissan ja ketun kasvoja muistuttavat naamiot.

Document type

PDF

Publication authors

Raija Kallioinen, Helka Ketonen, Sirpa Taulu, Esa Vienamo

Publisher

Kettuki

Publishing place and year

Hämeenlinna 2021

ISBN

978-952-67682-9-8

Toimialakartoituksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka kentän toimijat näkevät toimialan nyt ja kuinka sitä heidän mielestään tulisi kehittää. Pääpaino toimialakartoituksessa oli ITE-taiteilijoille sekä erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille suunnatuissa taiteilijakyselyissä. Myös suomalaisen taidekentän organisaatioiden sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ajatuksia selvitettiin kyselyiden kautta.

Kaikkiaan kyselyihin osallistui yli 120 vastaajaa. Kyselyihin vastanneiden kesken järjestettiin kaksi pyöreän pöydän keskustelua, joissa etsittiin konkreettisia jatkotoimenpiteitä kyselyistä nousseiden haasteiden ratkaisemiseksi.