Strategy

This translation will be available soon.

Suomi on taiteen maa

Taike rakentaa moniarvoista, kestävää ja demokraattista yhteiskuntaa taiteen ja kulttuurin avulla. Taike vahvistaa taiteen tekemistä ammattina ja elinkeinona sekä taideyhteisöjen toimintaa ja rakenteita. Taike edistää taiteen ja kulttuurin kansainvälistä vuorovaikutusta ja vientiä. 

Taiken vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2030

Taiken arvot