Strategi

Taikes strategi blir klar i december 2022 och träder i kraft i början av 2023. Strategin har diskuterats ingående med personal, konstkommissioner och intressegrupper. Du kan läsa ett utkast till strategin.