Awarded support

Taike edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia 300 000 eurolla

Taiteen edistämiskeskus jakoi kärkihankeavustukset kolmatta kertaa. Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä sai 180 000 euroa kuuden maakunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Loput kolme toimijaa saivat kukin 40 000 euroa.
Published

Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeella Taike lisää eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä sai 180 000 euroa kuuden maakunnan – Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen – kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sai 40 000 euroa Jakkara-hankkeelleen, jossa taide ja kulttuuri otetaan muun muassa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, erityisesti pitkäaikaiseen hoitoon ja hoivaan. Hankkeessa korostuu yhteistyö muiden hallituksen kärkihankkeiden kanssa.

Kainuun liitto sai 40 000 euroa alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Suunnitelmalla on tarkoitus lisätä kaikkien kainuulaisten osallisuutta ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kaikille kainuulaisille niin arkielämässä kuin sosiaali- ja terveyssektorin palveluissa.

Keski-Suomen liitto sai 40 000 euroa kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman luomiseen. Tarkoitus on mahdollistaa kulttuurihyvinvointitoimenpiteet maakuntauudistuksen jälkeen sekä laajentaa toimintaa niille alueille, joissa sitä ei vielä ole.

Tänä vuonna avustukset haluttiin suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, maakuntien liitoille ja kuntayhtymille. Avustuksilla ratkaistaan, miten taidetoiminta järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollossa uudistuksen jälkeen. Kärkihankkeelle on varattu yhteensä kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–18.

Lisätietoja:
Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija, [email protected], p. 0295 330 870
minedu.fi/prosenttiperiaate

Erityisavustukset, yhteensä 300 000 euroa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Lappeenranta, 40 000 €
Jakkara-hankkeen mallin toteuttamiseen

Kainuun liitto, Kajaani, 40 000 €
Kainuun alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen

Keski-Suomen liitto, Jyväskylä, 40 000 €
kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman luomiseen

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä, Kuopio, 180 000 €
kulttuurihyvinvointisuunnitelmien laatimiseen kuuteen maakuntaan