Beviljat stipendium

Taike främjar konstens välfärdsinverkan med 300 000 euro

Centret för konstfrämjande har för tredje gången delat ut spetsprojektbidrag. Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt fick 180 000 euro för att utarbeta en plan för kultur och välmående i sex landskap. De övriga tre bidragsmottagarna fick 40 000 euro var.
Publiceras

Med spetsprojektet för att utvidga procentprincipen vill Taike öka utbudet och användningen av olika konstarter och kulturtjänster inom social- och hälsovårdens vård- och klientarbete. Avsikten är att etablera konst- och kulturbaserade välfärdstjänster till en del av social- och hälsovårdens strukturer och uppföljningen av välbefinnande.

Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt fick 180 000 euro för att utarbeta en plan för kultur och välmående i sex landskap: Södra Österbotten, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten, Norra Savolax och Egentliga Finland.

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt fick 40 000 euro för sitt Jakkara-projekt där konst och kultur inkluderas i social- och hälsovårdens tjänster, speciellt i långvarig vård och omsorg. Projektet betonar samarbete med regeringens övriga spetsprojekt.

Kajanalands förbund fick 40 000 euro för att utarbeta en regional plan för kultur och välmående. Syftet med planen är att öka delaktigheten och tillgängligheten till konst och kultur bland alla i Kajanaland inom såväl det vardagliga livet som social- och hälsovårdssektorns tjänster.

Mellersta Finlands förbund fick 40 000 euro för att utarbeta en plan för kultur, hälsa och välmående. Syftet är att möjliggöra åtgärder för kultur och välmående efter landskapsreformen samt att utvidga verksamheten till de områden där sådan inte ännu finns.

I år var bidragen speciellt riktade till aktörer inom social- och hälsovården, landskapsförbund och samkommuner. Bidragen används till att skapa lösningar för hur konstverksamheten inom social- och hälsovården ska arrangeras efter reformen. En finansiering på två miljoner euro har reserverats för spetsprojektet för treårsperioden 2016–2018.

Närmare information:
Johanna Vuolasto, specialsakkunnig, johanna.vuolasto@taike.fi, tfn 0295 330 870
minedu.fi/prosenttiperiaate

Specialbidrag, sammanlagt 300 000 euro

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, Villmanstrand 40 000 €
För att genomföra modellen i Jakkara-projektet

Kajanalands förbund, Kajana, 40 000 €
För att utarbeta en regional plan för kultur och välmående i Kajanaland

Mellersta Finlands förbund, Jyväskylä, 40 000 €
För att utarbeta en plan för kultur, hälsa och välmående

Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Kuopio, 180 000 €
För att utarbeta planer för kultur och välmående i sex landskap