Publication

Säännellyt sävelet - Radiomusiikin sääntelystä Suomessa ja eräissä vertailumaissa

Tämän työn päätavoitteena on vertailevan tulkinnan aikaansaaminen eri maiden sääntelytilanteista. Selvitys kattaa eritasoiset sääntelyt kuten kansalliset lait, lakia alemman asteiset määräykset sekä alan ja toimijoiden itsesääntelyn. Itsesääntelyn osalta on huomioitu radioyhtiöiden julkaisemat sitoumukset sisältösääntelystä mutta ei toimivia käytäntöjä, jotka ovat olemassa ilman virallis ta vahvistusta.

Document type

PDF

Publication authors

Timo Syrjälä

Publisher

Taiteen keskustoimikunta

Publishing place and year

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-77-1