Publikation

Säännellyt sävelet - Radiomusiikin sääntelystä Suomessa ja eräissä vertailumaissa

Tämän työn päätavoitteena on vertailevan tulkinnan aikaansaaminen eri maiden sääntelytilanteista. Selvitys kattaa eritasoiset sääntelyt kuten kansalliset lait, lakia alemman asteiset määräykset sekä alan ja toimijoiden itsesääntelyn. Itsesääntelyn osalta on huomioitu radioyhtiöiden julkaisemat sitoumukset sisältösääntelystä mutta ei toimivia käytäntöjä, jotka ovat olemassa ilman virallis ta vahvistusta.

Typ av publikation

PDF

Författare

Timo Syrjälä

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-77-1