Blogi

Hyvä elämä – osallistavan taidetoiminnan arviointi

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelujen blogisarjassa esitellään taiteilijoiden kehittämiä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintamalleja. Ensimmäisenä on vuorossa Myrskyryhmän osallistavan tanssielokuvan malli (Mot), kirjoittavat Johanna Vuolasto ja Isto Turpeinen.
Alina katsoo kameraan ja on nostanut kädet kohti kameraa
Päähenkilö Alina elokuvassa Alinan aamu, ohjaus Elli Isokoski, 2019. Kuva: Marko Tikkinen

”Miten vaikea on nuoresta muuttua vanhaksi. Hyväksyä se, että en enää pysty tohon. Siinä on aika ristiriita ennen kuin taipuu siihen.” (Hakala, 2019). Näin pohtii päähenkilö Alina Myrskyryhmän osallistavassa tanssielokuvassa Alinan aamu.

Myrskyryhmän yhteisötaiteilija Elli Isokoski ja tuottaja Mervi Leivo veivät ikääntyneiden kanssa kehitetyn Myrskyryhmän osallistavan tanssielokuvan (Mot) -mallin arvioitavaksi hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien arviointiin (HYTE-arviointi / THL). Arvioinnin tulokset julkaistiin joulukuussa 2022 ja Mot oli ensimmäinen taiteilijoiden kehittämä toimintamalli, joka arvioitiin tässä kontekstissa. Arvioinnin ja taidetoiminnan lähteenä on elämä, ikäihmisten tarinat.  

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva (Mot) on ammattitaitoisesti luotu taidelähtöinen, prosessimainen hyvinvointipalvelu. Se on kehitetty pitkäjänteisenä tiimityönä dialogissa toimintaan osallistuneiden ikäihmisten kanssa heidän kodeissaan ja vanhuspalveluyksiköissä. Toimintamallin vahvuus on osallistavissa ja digitaalisissa työtavoissa, yksilöllisessä kohtaamisessa sekä taiteellisessa prosessissa. Yhtenä esimerkkinä Motista on tanssitaiteilija Elli Isokosken vierailu ikäihmisen kotona noin kerran viikossa 1–2 tuntia kerrallaan. Vierailu koostuu taiteilijan valitsemien tanssielokuvien katselusta, kohtaamisesta ja keskusteluista. Elokuvat herättävät muistelemaan, tuntemaan. 

Alinan aamu

”Tästä tuli hyvä päivä nyt. Toinen päivä voi olla tosi kauhea. Hyviä päiviä täytyy kerätä, kuin helmiä lattialta… Hyviä hetkiä. Niiden varassa jaksaa elää.” Näin kertoo Alina tanssituokion jälkeen. (Hakala, 2019)

Alina oli aloittanut omatoimisesti elokuvan Alinan aamu suunnittelun. Alina oli päättänyt, että voisi itse olla elokuvan pääosan esittäjä. Hän sai fysioterapeutiltaan idean, että jumppaliikkeet tehdään heti aamulla sängyssä. Sieltä jumpan jälkeen on ihanaa nousta parvekkeelle ottamaan vastaan hyvä päivä.  

Arvokkuus on ihmisen hyvinvoinnille olennaista. Taiteilijan vierailut Alinan luona toivat sisältöä arkeen. Kohtaamiset ja keskustelut olivat merkityksellisiä. Elokuvien ideointi ja toteutus toivat esille maailmaa, johon Alinalla ei ollut enää mahdollista osallistua. 

Isokosken mukaan ihmisen sisintä koskettava hetki voi saada elämän tuntumaan elämisen arvoiselta. Taideinterventio tuo iloa. Musiikki, liike ja tanssi kehittävät empatiakykyä ja resilienssiä, mikä puolestaan alentaa stressiä ja vahvistaa yhteyttä elämään. Mallissa ikäihmiset tulevat näkyviksi luovina toimijoina ja koettu elämän merkitys ja mielekkyys lisääntyvät. Läheisille ja hoitajille osallistava taide lisää ymmärrystä hoidettavan maailmasta ja näyttää pilkahduksen niistä elämän piirteistä, jotka ovat näkymättömissä. Kokemukseen perustuvan tiedon pohjalta toimintamallin on todettu vaikuttavan positiivisesti osallistujien hyvinvointiin.

Lähteet: 

Hakala, Jutta 2019. Hyvän päivän ylistys. Hyvinvointia ikäihmisille tanssielokuvan keinoin. 

Houni, Pia; Turpeinen Isto; Vuolasto Johanna. (2020). Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja.

Isokoski, Leivo & al. (2022) Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva (Mot). HYTE-toimintamalli 4/2022
https://www.myrskyryhma.fi/ellin-blogi/kuvauspaiva-shooting-day

Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut esittelee vuonna 2023 blogisarjassaan taiteilijoiden kehittämiä toimintamalleja, jotka on vertaisarvioitu toimintamallin näyttöjen, vaikuttavuuden ja käytännön sovellettavuuden näkökulmista. Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toimintamalli (HYTE-toimintamalli) on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedolla johtamisen palvelua, jonka tavoite on tarjota kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille tietoa hyvinvointia edistävistä toimintamalleista.