Awarded support
Kulttuurihyvinvointi

Taike jakoi vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuteen lähes 700 000 euroa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tukee erityisryhmien kulttuuritoimintaa. Suurimmat avustussummat Taike jakoi näkö- ja kuulovammaisten osallisuutta ja osallistumista edistävään toimintaan. Teatteri Totti sai viittomakielisten teatteriesitysten tekemiseen 130 000 euroa ja Näkövammaisten kulttuuripalvelu sai kulttuuritoimintaansa 120 000 euroa.
Published

Erityisavustuksilla edistetään lisäksi kulttuurin saavutettavuutta. Galleriaa ylläpitävä Kaarisilta ry sai 30 000 euroa. Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys aktivoi venäjänkielisiä vammaisia kulttuurin pariin. Tamperelainen La Strada -teatteri puolestaan tekee kehitysvammaisten omaa teatteria.

Pienempiä summia jaettiin hankkeisiin. Kemin taidemuseo kouluttaa pohjoisten taidemuseoiden henkilökuntaa kuvailutulkkaukseen. Myös festivaalit edistävät saavutettavuutta: Oulun musiikkijuhlista tulee kuuloesteetön festivaali, Kuopio tanssii ja soi -festivaali järjestää pyörätuolitanssit ja Provinssi-festivaali tekee selvityksen saavutettavuudesta.

Avustuksilla on tavoiteltu myös alueellista ulottuvuutta. Monitaideyhdistys Piste järjestää erityisryhmille taidetyöpajoja Rovaniemellä, Ranualla ja Kittilässä.

Avustuksen sai 27 yhteisöä. Avustussummat vaihtelevat 4 000 eurosta 130 000 euroon. Hakemuksia tuli 53. Avustukset maksetaan Veikkauksen tuotoista.
 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ulla Lassila, [email protected], 0295 330 860.

Toiminta-avustukset, yhteensä 355 000 euroa

Joensuun Parafestyhdistys ry, Joensuu, 15 000 €
Parafest-kulttuuritapahtuman järjestämiseen, toteuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry, Hämeenlinna, 71 000 €
Kettukin toimintaan ja yhdenvertaisen taiteen edistämiseen

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Helsinki, 19 000 €
Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:n yleiseen kulttuuritoimintaan

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Helsinki, 120 000 €
Näkövammaisten kulttuuritoimintaan

Teatteri Totti ry, Helsinki, 130 000 €
Viittomakieliseen teatteritoimintaan

Erityisavustukset, yhteensä 336 000 euroa

HelsinkiMissio ry, Helsingforsmission rf, Helsinki, 5 000 €
Resonaarigroup - kehitysvammaisten ja erilaisten oppijoiden ammattiyhtyeen toimintaan

Hyvinkään kaupunki, Hyvinkää, 10 000 €
Hyvinkään taidemuseon yhteistyöhankkeeseen Eteva Kuntayhtymän päiväaikaisen toiminnan kanssa järjestää kehitysvammaisille taidetoimintaa

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Helsinki, 15 000 €
Esteetön Naura Tanssi Hengitä -kerhoon ja -kesäleiriin vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Kaarisilta Ry, Villähde, 30 000 €
Kaarisilta ry:n järjestämään ympärivuotiseen erityistaiteen galleria- ja taidenäyttelytoimintaan Helsingissä, Suomessa ja kansainvälisesti

Kehitysvammateatteriyhdistys La Strada, Tampere, 17 000 €
Kehittävää teatteria esteettömästi!

Kemin kaupunki, Kemi, 4 000 €
Kuvailutulkkauskoulutukseen Pohjois-Suomen taidemuseoiden henkilökunnalle

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry, Forssa, 15 000 €
Vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden kehittämiseen

Kuopio Tanssii ja Soi - Kuopio Dance and Music festival ry, Kuopio, 5 000 €
Pyörätuolitanssikurssien ja -esitysten järjestämiseen Kuopio Tanssii ja Soissa 2018

Kuurojen Liitto r.y., Helsinki, 60 000 €
 Monipuolisen viittomakielisen kulttuuritoiminnan edistämiseen ja järjestämiseen

Kynnys ry, Helsinki, 15 000 €
Kynnys ry:n kulttuuritoiminnan järjestämiseen

Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys ry, Helsinki, 4 000 €
Venäjänkielisten vammaisten kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen museoretkien ja kulttuuritapahtumien sekä kulttuuritiedotuksen avulla

Mielenterveyden Keskusliitto ry, Helsinki, 30 000 €
Mielenterveyden keskusliitto ry:n kulttuuritoiminnan järjestämiseen

Monitaideyhdistys Piste ry, Rovaniemi, 17 000 €
Ryhmälähtöisiin taidetyöpajoihin Rovaniemen, Ranuan ja Kittilän alueiden päivätoimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä

Oulun musiikkijuhlasäätiö, Oulu, 30 000 €
Oulun Musiikkijuhlat 2018 - kuuloesteetön festivaali -hankkeeseen

PerformanceSirkusyhdistys ry, Helsinki, 15 000 €
Kokonaisvaltaista elämänlaatua parantaviin työpajoihin ja osallistaviin esityksiin erityislaitoksissa

Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf, Helsinki, 20 000 €
Sairaalaklovnityöhön yliopistollisten sairaaloiden lasten- ja nuortenosastoilla

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, SEKK ry, Pori, 10 000 €
Satakunnan erityisryhmien mediaverkoston luomiseen

Seinäjoki Festivals Oy, Seinäjoki, 5 000 €
Provinssi-festivaalin saavutettavuuden parantamiseen

Sirkus Magenta ry, Helsinki, 9 000 €
Sirkusta ja teatteria kehitysvammaisille aikuisille Helsingissä

Teatterimuseon säätiö, Helsinki, 10 000 €
Suomalaisesta teatterista kertovan draamaopastuksen valmistamiseen ja esittämiseen näkövammaisille

Tiedekeskussäätiö sr, Vantaa, 5 000 €
Tiedekeskus Heurekan yleisötilojen sekä palvelujen ja viestinnän saavutettavuuskartoitukseen

Vaasan kaupunki, Vaasa, 5 000 €
Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimen saavutettavuuskartoitukseen