Beviljat stipendium

Taike beviljade inemot 700 000 euro i bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och för kulturens tillgänglighet

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturverksamhet bland specialgrupper. De största bidragsbeloppen fördelade Taike till verksamhet som främjar syn- och hörselskadades delaktighet och deltagande. Teatteri Totti fick 130 000 euro för att producera teaterföreställningar på teckenspråk och De synskadades kulturtjänst fick 120 000 euro för sin kulturverksamhet.
Publiceras

Specialbidrag beviljas dessutom för att främja kulturens tillgänglighet. Kaarisilta ry som driver ett galleri fick 30 000 euro. Stödföreningen för handikappade invandrare aktiverar ryskspråkiga handikappade att ta del av kulturverksamhet. På teatern La Strada i Tammerfors gör handikappade själva teater.

Mindre belopp beviljades för projekt. Konstmuseet i Kemi utbildar personal vid de nordliga konstmuseerna i syntolkning. Också festivaler främjar tillgängligheten: musikfestspelen i Uleåborg blir en hörseltillgänglig festival, festivalen Kuopio tanssii ja soi arrangerar rullstolsdans och Provinssi-festivalen gör en tillgänglighetsutredning.

Bidragen understöder också en regional dimension. Multikonstföreningen Piste arrangerar konstverkstäder för specialgrupper i Rovaniemi, Ranua och Kittilä.

Totalt 27 organisationer beviljades bidrag. Bidragsbeloppen varierar mellan 4 000 och 130 000 euro. Antalet ansökningar var 53. Bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.
 
Närmare information: specialsakkunnig Ulla Lassila, [email protected], 0295 330 860.

Verksamhetsbidrag, sammanlagt 355 000 euro

Joensuun Parafestyhdistys ry, Joensuu, 15 000 €
Parafest-kulttuuritapahtuman järjestämiseen, toteuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen

Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry, Hämeenlinna, 71 000 €
Kettukin toimintaan ja yhdenvertaisen taiteen edistämiseen

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Helsinki, 19 000 €
Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:n yleiseen kulttuuritoimintaan

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Helsinki, 120 000 €
Näkövammaisten kulttuuritoimintaan

Teatteri Totti ry, Helsinki, 130 000 €
Viittomakieliseen teatteritoimintaan

Specialbidrag, sammanlagt 336 000 euro

HelsinkiMissio ry, Helsingforsmission rf, Helsinki, 5 000 €
Resonaarigroup - kehitysvammaisten ja erilaisten oppijoiden ammattiyhtyeen toimintaan

Hyvinkään kaupunki, Hyvinkää, 10 000 €
Hyvinkään taidemuseon yhteistyöhanke Eteva Kuntayhtymän päiväaikaisen toiminnan kanssa järjestää kehitysvammaisille taidetoimintaa

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, Helsinki, 15 000 €
Esteetön Naura Tanssi Hengitä -kerhoon ja -kesäleiriin vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Kaarisilta Ry, Villähde, 30 000 €
Kaarisilta ry:n järjestämään ympärivuotiseen erityistaiteen galleria- ja taidenäyttelytoimintaan Helsingissä, Suomessa ja kansainvälisesti

Kehitysvammateatteriyhdistys La Strada, Tampere, 17 000 €
Kehittävää teatteria esteettömästi!

Kemin kaupunki, Kemi, 4 000 €
Kuvailutulkkauskoulutukseen Pohjois-Suomen taidemuseoiden henkilökunnalle

Kulttuuriyhdistys Kuvio ry, Forssa, 15 000 €
Vammaisyhteisöjen kulttuuripalveluiden kehittämiseen

Kuopio Tanssii ja Soi - Kuopio Dance and Music festival ry, Kuopio, 5 000 €
Pyörätuolitanssikurssien ja -esitysten järjestämiseen Kuopio Tanssii ja Soissa 2018

Kuurojen Liitto r.y., Helsinki, 60 000 €
Edistää ja järjestää monipuolista viittomakielistä kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille

Kynnys ry, Helsinki, 15 000 €
Kynnys ry:n kulttuuritoiminnan järjestämiseen

Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys ry, Helsinki, 4 000 €
Venäjänkielisten vammaisten kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen museoretkien ja kulttuuritapahtumien sekä kulttuuritiedotuksen avulla

Mielenterveyden Keskusliitto ry, Helsinki, 30 000 €
Mielenterveyden keskusliitto ry:n kulttuuritoiminnan järjestämiseen

Monitaideyhdistys Piste ry, Rovaniemi, 17 000 €
Ryhmälähtöisten taidetyöpajojen pitämiseen Rovaniemen, Ranuan ja Kittilän alueiden päivätoimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä

Oulun musiikkijuhlasäätiö, Oulu, 30 000 €
Oulun Musiikkijuhlat 2018 - kuuloesteetön festivaali -hankkeeseen

PerformanceSirkusyhdistys ry, Helsinki, 15 000 €
Kokonaisvaltaista elämänlaatua parantaviin työpajoihin ja osallistaviin esityksiin erityislaitoksissa

Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf, Helsinki, 20 000 €
Sairaalaklovnityöhön yliopistollisten sairaaloiden lasten- ja nuortenosastoilla

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, SEKK ry, Pori, 10 000 €
Satakunnan erityisryhmien mediaverkoston luomiseen

Seinäjoki Festivals Oy, Seinäjoki, 5 000 €
Provinssi -festivaalin saavutettavuuden parantamiseen

Sirkus Magenta ry, Helsinki, 9 000 €
Sirkusta ja teatteria kehitysvammaisille aikuisille Helsingissä

Teatterimuseon säätiö, Helsinki, 10 000 €
Suomalaisesta teatterista kertovan draamaopastuksen valmistamiseen ja esittämiseen näkövammaisille

Tiedekeskussäätiö sr, Vantaa, 5 000 €
Tiedekeskus Heurekan yleisötilojen sekä palvelujen ja viestinnän saavutettavuuskartoituksen tekemiseen

Vaasan kaupunki, Vaasa, 5 000 €
Saavutettavuuskartoitukseen Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimessa