Awarded support

Taiken alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet 2,8 miljoonaa euroa apurahoja

Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet vuoden 2023 työskentely- ja kohdeapurahat. Yhteensä apurahoina myönnettiin 2,8 miljoonaa euroa 443 taiteilijalle tai työryhmälle. Alueelliset apurahat jakautuvat poikkeuksellisen kattavasti eri puolille Suomea.
Published
2,8 miljoonaa

Total shared grant sum
 

4365

Number of total applications
 

443

Number of awarded grants
 

Alueellisille taidetoimikunnille tuli yhteensä 4365 hakemusta, joista noin puolet kohdentui taiteelliseen työskentelyyn ja puolet kohdeapurahoina projektien toteuttamiseen. Alueellisina apurahoina myönnettiin 4–6 kuukauden työskentelyjaksoja, ja myönteisen päätöksen sai 191 taiteilijaa. Kohdeapurahoja myönnettiin yhteensä 252.

Alueellisten taidetoimikuntien toimialueet on määrätty Taiteen edistämiskeskusta koskevassa asetuksessa, ja toimikuntia on yhteensä 13. Hakemuksia arvioi toimikunnissa yhteensä 98 jäsentä. Selvästi eniten hakemuksia osoitettiin Uudenmaan taidetoimikunnalle, yhteensä 1869. Eniten myönteisiä päätöksiä suhteessa hakijamäärään tehtiin Etelä-Savossa ja Satakunnassa, joissa kummassakin joka viides hakija sai myönteisen päätöksen.

Alueellisia apurahoja haetaan eniten kuvataiteen ja musiikin aloille. Naisten osuus apurahojen saajista on 62 prosenttia, ja noin joka viides apurahansaaja on alle 35-vuotias. 

– Alueellinen apurahajärjestelmä turvaa Taiteen edistämiskeskuksen rahoituksen alueellista yhdenvertaisuutta. Hakijamäärät kasvoivat viime vuodesta kaikilla alueilla, toteaa Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Henri Terho

Alueelliset apurahat maksetaan rahapelitoiminnan voittovaroista, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa Taiteen edistämiskeskukselle. Alueellisten apurahojen keskimääräiset summat ovat pienempiä kuin Taiken muissa apurahamuodoissa. Tällä varmistetaan se, että apurahoja myönnetään mahdollisimman suurelle joukolle hakijoita. 

Alueellisten apurahojen saajat on listattu omiin tiedotteisiin:

Etelä-Savon taidetoimikunta
Hämeen taidetoimikunta
Keski-Suomen taidetoimikunta
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
Lapin taidetoimikunta
Pirkanmaan taidetoimikunta
Pohjanmaan taidetoimikunta
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
Pohjois-Savon taidetoimikunta
Satakunnan taidetoimikunta
Uudenmaan taidetoimikunta
Varsinais-Suomen taidetoimikunta

Lisätiedot:

Johtaja Henri Terho, [email protected], p. 0295 330 901