Beviljat stipendium

De regionala konstkommissionerna har delat ut 2,8 miljoner euro i arbets- och projektstipendier

Centret för konstfrämjandes regionala konstkommissioner har delat ut arbets- och projektstipendierna för 2023. Totalt beviljades 2,8 miljoner euro i stipendier till 443 konstnärer eller arbetsgrupper. De regionala stipendierna fördelades exceptionellt jämnt över hela Finland.
Publiceras
2,8 miljoner

Bidragsbelopp som fördelas
 

4365

Antal ansökningar
 

443

Beviljade bidrag
 

De regionala konstkommissionerna fick sammanlagt 4 365 ansökningar, varav cirka hälften var för konstnärligt arbete och hälften för genomförande av projekt. De regionala stipendierna beviljades för arbetsperioder på 4–6 månader till 191 konstnärer, medan det beviljades totalt 252 projektstipendier.

De regionala konstkommissionernas verksamhetsområden har fastställts i förordningen om Centret för konstfrämjande och det finns sammanlagt 13 kommissioner. Ansökningarna bedömdes av totalt 98 medlemmar. Överlägset flest ansökningar lämnades in till Nylands konstkommission, totalt 1 869. Flest positiva beslut i förhållande till antalet sökande fattades i Södra Savolax och Satakunta, där var femte sökande fick ett positivt beslut.

Regionala stipendier söks oftast inom bildkonst och musik. Kvinnor utgör 62 procent av stipendiaterna och ungefär var femte stipendiat är under 35 år.

– Det regionala stipendiesystemet säkerställer regional jämlikhet i Centret för konstfrämjandes finansiering. Antalet sökande ökade i alla regioner jämfört med förra året, säger Henri Terho, direktör för Centret för konstfrämjande.

De regionala stipendierna finansieras med vinstmedel från penningspelsverksamhet som undervisnings- och kulturministeriet anvisar Centret för konstfrämjande. Det genomsnittliga beloppet för de regionala stipendierna är lägre än i Taikes andra stipendieformer. Detta säkerställer att stipendierna beviljas till så många sökande som möjligt.

Mottagarna av regionala stipendier listas i separata meddelanden:

Södra Savolax konstkommission

Tavastlands konstkommission

Mellersta Finlands konstkommission

Sydöstra Finlands konstkommission

Lapplands konstkommission

Birkalands konstkommission

Österbottens konstkommission

Norra Karelens konstkommission

Norra Österbottens och Kajanalands konstkommission

Norra Savolax konstkommission

Satakunta konstkommission

Nylands konstkommission

Egentliga Finlands konstkommission

Mer information

Direktör Henri Terho, [email protected], 0295 330 901