Uutinen

Toimikuntauudistus etenee yhden toimikunnan mallilla

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen työ taidetoimikuntarakenteen uudistamiseksi etenee. Työryhmä on päätynyt yhden toimikunnan rakenteeseen, jossa hakemusten arviointi tehdään arviointipaneeleissa. Taike järjestää suunnitelmista keskustelutilaisuuksia.

Toimikuntarakenteen uudistusta on valmisteltu syksystä 2023 lähtien. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän toimikausi päättyi huhtikuun loppuun 2024, ja suunnitelma etenee nyt kuulemisvaiheeseen. Seuraavassa vaiheessa Taike järjestää kolme pyöreän pöydän keskustelua sidosryhmille sekä yleisen infotilaisuuden uudistuksen etenemisestä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Yhden toimikunnan mallissa on 200 henkilön asiantuntijapankki, josta kootaan hakukohtaiset arviointipaneelit, sekä yksi monialainen toimikunta. Kaikki Taiteen edistämiskeskukselle saapuvat apurahahakemukset arvioidaan paneeleissa vertaisarvioinnin periaatteella. Paneelien määrä ja kokoonpano ratkaistaan tukimuotojen tarpeen mukaan. Oleellista on, että yhteen paneeliin kootaan hakemukset, joiden välinen vertailu on mielekästä ja mahdollista. Lopulliset päätökset tekee taidetoimikunta paneelien arvioinnin perusteella.

Uusi rakenne purkaa aikaisemmat taidealakohtaiset ja alueelliset taidetoimikunnat. Muutoksen keskeisiä perusteita ovat arviointijärjestelmän suurempi joustavuus, kyky reagoida taidekentän muuttuviin tarpeisiin, arviointityön jakautuminen tasaisemmin sekä esteellisyystilanteiden parempi hallinta.

Toimikuntarakenteen uudistus on osa opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnissä olevaa virastorakenneuudistusta, jonka tahdissa säädösvalmistelu etenee. Tarkoitus on, että lakiin liittyvä kuuleminen järjestetään syksyllä 2024 ja hallituksen lakiesitys käsitellään eduskunnassa vuoden 2025 keväällä. Uusi toimikuntarakenne tulee voimaan vaiheittain vuoden 2026 aikana.

Taiteen edistämiskeskus kerää parhaillaan jäsenehdotuksia viimeisiin nykymuotoisiin valtion taidetoimikuntiin sekä alueellisiin taidetoimikuntiin kaudelle, joka alkaa 1.1.2025. Ehdotusten määräpäivä on 31.5.2024.

Toimikuntarakenteen uudistuksen etenemistä voi seurata Taiken verkkosivuilla toimikuntarakenteen uudistus -sivulla.

Lisätiedot

Henri Terho, taiteen tukemisen päällikkö, [email protected], p. 0295 330 901