Toimikuntarakenteen uudistus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus valmistelevat taidetoimikuntien rakenneuudistusta.

Nykyinen toimikuntarakenne on ollut käytössä vuodesta 2013 alkaen. Nyt valmisteilla on toimikuntarakenteen uudistus. Uudistuksella vastataan muun muassa toimikuntien kasvaneeseen työmäärään ja työn epätasaiseen jakautumiseen. 

Uudistustyössä kuullaan laajasti eri sidosryhmiä ja taidekenttää. Jo järjestetyn työpajavaiheen ja verkkoaivoriihen lisäksi Taike järjestää vuoden 2024 aikana sidosryhmäkeskusteluja ja infotilaisuuksia.

Toimikuntarakenteen uudistaminen vaatii lain uudistamista, ja uusi laki voisi tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2026. Lain valmistelu on aloitettu keväällä 2024.

Lue lisää toimikuntauudistuksesta