Publication

Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and the changes in the support 1999–2008 (English summary)

The topic of this survey is company support for the arts and culture in 2008, and changes in the support after 1999. The survey includes all large Finnish companies with a minimum of 250 employees, and one in ten Finnish companies with 20–249 employees.

Document type

PDF

Publication authors

Pekka Oesch

Publisher

Arts Council of Finland

Publishing place and year

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-78-8

Selvityksessä kartoitetaan suomalaisen elinkeinoelämän vuonna 2008 taiteisiin ja kulttuuriin kohdistamien varojen määrää. Kohteena ovat kaikki Suomessa toimivat suuryritykset sekä henkilöstömäärään perustunut otos pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Taiteiden tuen jakautumista tarkastellaan toimi- ja taiteenaloittain sekä eri tukimuotojen ja yritysten alueellisen sijainnin mukaan. Lisäksi selvitetään toiminnan säännöllisyyttä sekä verrataan taiteiden tukemisen yleisyyttä suhteessa urheiluun ja liikuntaan, nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan sekä muihin mahdollisiin rahoituskohteisiin. Mukana on myös yhteenveto tuen kehityksestä ajanjaksolta, joka koskee vuosia 1999, 2003 ja 2008.