Publication

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999–2008

Selvityksessä kartoitetaan suomalaisen elinkeinoelämän vuonna 2008 taiteisiin ja kulttuuriin kohdistamien varojen määrää.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-78-8

Selvityksessä kartoitetaan suomalaisen elinkeinoelämän vuonna 2008 taiteisiin ja kulttuuriin kohdistamien varojen määrää. Kohteena ovat kaikki Suomessa toimivat suuryritykset sekä henkilöstömäärään perustunut otos pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Taiteiden tuen jakautumista tarkastellaan toimi- ja taiteenaloittain sekä eri tukimuotojen ja yritysten alueellisen sijainnin mukaan. Lisäksi selvitetään toiminnan säännöllisyyttä sekä verrataan taiteiden tukemisen yleisyyttä suhteessa urheiluun ja liikuntaan, nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan sekä muihin mahdollisiin rahoituskohteisiin. Mukana on myös yhteenveto tuen kehityksestä ajanjaksolta, joka koskee vuosia 1999, 2003 ja 2008.