Publication

Company Support for the Arts and Heritage in Finland in 2003 and changes in the support 1993–2003

Since 1985, the Research Unit of the Arts Council of Finland, together with Statistics Finland, has carried out six surveys concerning company support for the arts and heritage in Finland. The results reflect the type of support and the extent to which companies have supported the arts and heritage during the 1980s and ‘90s. This study looks at the results of the 2003 questionnaire and at subsequent developments since the 1980s.

Document type

PDF

Publication authors

Pekka Oesch

Publisher

Arts Council of Finland

Publishing place and year

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-53-8

Selvityksessä kartoitetaan suomalaisen elinkeinoelämän taiteisiin käyttämien varojen määrää vuonna 2003. Kohteena ovat henkilöstömäärän mukaan luokitellut suuryritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Taiteiden tuen jakautumista tarkastellaan toimi- ja taiteenaloittain sekä eri tukimuotojen ja yritysten alueellisen sijainnin mukaan. Lisäksi selvitetään toiminnan säännöllisyyttä sekä verrataan taiteiden tukemisen yleisyyttä suhteessa urheiluun ja liikuntaan, nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan sekä muihin mahdollisen tuen kohteisiin. Taiteiden tuen kehitystä tarkastellaan myös vuosien 1993, 1996, 1999 ja 2003 selvitysten tulosten valossa. Yhteenveto 1980-luvun taiteiden tuesta löytyy vuonna 1995 ilmestyneestä Taiteen keskustoimikunnan julkaisusta ”Yritysten tuki taiteille ja taiteen tuen vaihtelut vuosina 1984—93”.