Publication

Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset 1993–2003

Selvityksessä kartoitetaan suomalaisen elinkeinoelämän taiteisiin käyttämien varojen määrää vuonna 2003.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-53-8

Selvityksessä kartoitetaan suomalaisen elinkeinoelämän taiteisiin käyttämien varojen määrää vuonna 2003. Kohteena ovat henkilöstömäärän mukaan luokitellut suuryritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Taiteiden tuen jakautumista tarkastellaan toimi- ja taiteenaloittain sekä eri tukimuotojen ja yritysten alueellisen sijainnin mukaan. Lisäksi selvitetään toiminnan säännöllisyyttä sekä verrataan taiteiden tukemisen yleisyyttä suhteessa urheiluun ja liikuntaan, nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan sekä muihin mahdollisen tuen kohteisiin. Taiteiden tuen kehitystä tarkastellaan myös vuosien 1993, 1996, 1999 ja 2003 selvitysten tulosten valossa. Yhteenveto 1980-luvun taiteiden tuesta löytyy vuonna 1995 ilmestyneestä Taiteen keskustoimikunnan julkaisusta ”Yritysten tuki taiteille ja taiteen tuen vaihtelut vuosina 1984—93”.