Publication

Culture, Companies and Sponsorship - Development and Practice (English summary)

This study of cultural sponsorship is focused on the underlying principles of issues such as the expectations of businesses when spending money on culture by means of sponsorship, how are suitable institutions, organisations and festivals selected and what qualities and values must they represent.

Document type

PDF

Publication authors

Pekka Oesch

Publisher

Arts Council of Finland

Publishing place and year

Helsinki 2002

ISBN

952-5253-39-2

Selvityksessä kartoitetaan niitä lähtökohtia, joiden perusteella yritykset harjoittavat kulttuurisponsorointia ja valitsevat eri kulttuurimuotoja osaksi markkinointiviestintää. Sponsoroinnin kohdentumista tarkastellaan sekä yritysten että kulttuuritoimijoiden näkökulmasta, ja etsitään toiminnan yleistymisen mahdollisia esteitä sekä vaikutuksia suomalaiseen kulttuuriin. Lisäksi esitetään katsaus kulttuurisponsoroinnin taloudellisesta kehityksestä 1990-luvulla. Aineisto koostuu 319 kulttuuritoimijalle lähetetystä kyselystä, yrityksiä ja kulttuuria edustavien henkilöiden haastatteluista sekä yritysten taiteen rahoitusta koskevista tilastotiedoista ajanjaksolta 1984–1999.