Julkaisu

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö - Kehitys ja käytännöt

Selvityksessä kartoitetaan niitä lähtökohtia, joiden perusteella yritykset harjoittavat kulttuurisponsorointia ja valitsevat eri kulttuurimuotoja osaksi markkinointiviestintää.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2002

ISBN

952-5253-39-2

Selvityksessä kartoitetaan niitä lähtökohtia, joiden perusteella yritykset harjoittavat kulttuurisponsorointia ja valitsevat eri kulttuurimuotoja osaksi markkinointiviestintää. Sponsoroinnin kohdentumista tarkastellaan sekä yritysten että kulttuuritoimijoiden näkökulmasta, ja etsitään toiminnan yleistymisen mahdollisia esteitä sekä vaikutuksia suomalaiseen kulttuuriin. Lisäksi esitetään katsaus kulttuurisponsoroinnin taloudellisesta kehityksestä 1990-luvulla. Aineisto koostuu 319 kulttuuritoimijalle lähetetystä kyselystä, yrityksiä ja kulttuuria edustavien henkilöiden haastatteluista sekä yritysten taiteen rahoitusta koskevista tilastotiedoista ajanjaksolta 1984–1999.