Publication

Educational profiles of visual artists - Professional studies in Finland and abroad (English summary)

This publication reports the findings of a survey pertaining to the level of professional training among visual artists in Finland. It is based on data gained from the registers of visual artists published by the Artists’ Association of Finland (AAF).

Document type

PDF

Publication authors

Sari Karttunen

Publisher

Arts Council of Finland

Publishing place and year

Helsinki 2006

ISBN

952-5253-60-0

Selvitys kuvataiteilijoiden koulutustaustasta on tehty Taiteen keskustoimi- kunnan tutkimusyksikössä taustaksi nuorten taiteilijoiden kansainvälistymistä käsittelevälle tutkimukselle. Se palvelee myös taiteilijoiden ammatillista koulutusta koskevaa tutkimushanketta (ks. Karhunen 2004a, 2004b, 2005 ja 2006). Kansainvälistymistutkimukseen liittyen on aikai- semmin valmistunut selvitys taidetoimikuntalaitoksen vuosina 2000–2004 jakamista matka- ja residenssiavustuksista (Karttunen 2005). Siinä tarkas- tellaan avustusten hakijoita ja saajia taiteenalan, iän, sukupuolen, äidinkielen ja asuinpaikan mukaan sekä heidän matkojensa kohdistumista eri mai- hin ja maanosiin. Käsillä olevassa julkaisussa jatketaan taiteilijoiden kansainvälistymisen ja maantieteellisen suuntautumisen kartoittamista koulutuksen osalta. Vertailupohjan varmistamiseksi myös tämä taustaselvitys koskee kaikenikäisiä taiteilijoita.