Julkaisu

Kuvataiteilijoiden koulutusurat - Ammattiopinnot Suomessa ja ulkomailla

Selvitys kuvataiteilijoiden koulutustaustasta on tehty Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä taustaksi nuorten taiteilijoiden kansainvälistymistä käsittelevälle tutkimukselle.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Sari Karttunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2006

ISBN

952-5253-60-0

Selvitys kuvataiteilijoiden koulutustaustasta on tehty Taiteen keskustoimi- kunnan tutkimusyksikössä taustaksi nuorten taiteilijoiden kansainvälistymistä käsittelevälle tutkimukselle. Se palvelee myös taiteilijoiden ammatillista koulutusta koskevaa tutkimushanketta (ks. Karhunen 2004a, 2004b, 2005 ja 2006). Kansainvälistymistutkimukseen liittyen on aikai- semmin valmistunut selvitys taidetoimikuntalaitoksen vuosina 2000–2004 jakamista matka- ja residenssiavustuksista (Karttunen 2005). Siinä tarkas- tellaan avustusten hakijoita ja saajia taiteenalan, iän, sukupuolen, äidinkielen ja asuinpaikan mukaan sekä heidän matkojensa kohdistumista eri mai- hin ja maanosiin. Käsillä olevassa julkaisussa jatketaan taiteilijoiden kansainvälistymisen ja maantieteellisen suuntautumisen kartoittamista koulutuksen osalta. Vertailupohjan varmistamiseksi myös tämä taustaselvitys koskee kaikenikäisiä taiteilijoita.