Publication

Foundation support for the Arts in 2001 and 2005 (English summary)

The survey examines the amount of funds Finnish foundations used for financing culture and different art forms by allocating grants, scholarships and prizes to private artists and cultural and artistic communities, as well as through maintaining the culture and arts institution. In addition, the survey clarifies how much public funding culture and arts foundations receive from the state and municipalities, and as donations from companies and private citizens.

Document type

PDF

Publication authors

Pekka Oesch

Publisher

Arts Council of Finland

Publishing place and year

Helsinki 2008

ISBN

978-952-5253-69-6

Selvityksessä tarkastellaan kuinka paljon suomalaisten säätiöiden varoja ohjautuu sekä yleensä kulttuurin että eri taiteenalojen rahoittamiseen joko ylläpitämällä kulttuuri- tai taidelaitosta tai avustuksina, apurahoina, stipendeinä ja palkintoina yksityisille taiteilijoille ja taideyhteisöille. Lisäksi katsotaan kuinka paljon kulttuuri- ja taidesäätiöt saavat julkista rahoitusta valtion ja kuntien taholta sekä lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Selvityksen kohteena ovat pääsääntöisesti vuosina 2001 ja 2005 toimineet, perustamisintressiltään joko kokonaan tai osittain yksityiset, itsenäiset kulttuuri- ja taidesäätiöt. Julkisen vallan yksinään perustamat säätiöt ja epäitsenäiset säätiöt on jätetty selvityksen ulkopuolelle lukuun ottamatta Svenska Kulturfondenia. Mukana ovat myös Föreningen Konstsamfundet r.f. ja Svenska litteratursälskapet i Finland r.f.. Kaikki kolme ovat apurahoja jakavia säätiöluonteisia yhdistyksiä ja ne ovat suomenruotsalaisen kulttuurin ja taiteen keskeiset rahoittajat.