Julkaisu

Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005

Selvityksessä tarkastellaan kuinka paljon suomalaisten säätiöiden varoja ohjautuu sekä yleensä kulttuurin että eri taiteenalojen rahoittamiseen joko ylläpitämällä kulttuuri- tai taidelaitosta tai avustuksina, apurahoina, stipendeinä ja palkintoina yksityisille taiteilijoille ja taideyhteisöille. Lisäksi katsotaan kuinka paljon kulttuuri- ja taidesäätiöt saavat julkista rahoitusta valtion ja kuntien taholta sekä lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2008

ISBN

978-952-5253-69-6

Selvityksessä tarkastellaan kuinka paljon suomalaisten säätiöiden varoja ohjautuu sekä yleensä kulttuurin että eri taiteenalojen rahoittamiseen joko ylläpitämällä kulttuuri- tai taidelaitosta tai avustuksina, apurahoina, stipendeinä ja palkintoina yksityisille taiteilijoille ja taideyhteisöille. Lisäksi katsotaan kuinka paljon kulttuuri- ja taidesäätiöt saavat julkista rahoitusta valtion ja kuntien taholta sekä lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Selvityksen kohteena ovat pääsääntöisesti vuosina 2001 ja 2005 toimineet, perustamisintressiltään joko kokonaan tai osittain yksityiset, itsenäiset kulttuuri- ja taidesäätiöt. Julkisen vallan yksinään perustamat säätiöt ja epäitsenäiset säätiöt on jätetty selvityksen ulkopuolelle lukuun ottamatta Svenska Kulturfondenia. Mukana ovat myös Föreningen Konstsamfundet r.f. ja Svenska litteratursälskapet i Finland r.f.. Kaikki kolme ovat apurahoja jakavia säätiöluonteisia yhdistyksiä ja ne ovat suomenruotsalaisen kulttuurin ja taiteen keskeiset rahoittajat.