Publication

Sámi artists in Finland (English summary)

One of the objectives of this study was to study Sámi artists’ status and activities in state arts administration, as well as the channelling of state arts support to the Sámi arts sector.

Document type

PDF

Publication authors

Kaija Rensujeff

Publisher

Taiteen keskustoimikunta

Publishing place and year

Helsinki 2011

ISBN

978-952-5253-82-5

Saamelaisen taiteilijakunnan rakenteesta ja saamelaisten roolista valtion taidehallinnossa ei ole ollut koottua tietoa saatavilla. Julkaisun tavoitteena on vastata siihen tiedon tarpeeseen, joka viime aikoina on ilmennyt niin kotimaassa kuin kansainvälisissä yhteyksissäkin. Suomessa tietoa on kaivattu vähemmistöjä koskevien politiikkaohjelmien ja hankkeiden yhteydessä, kansainvälisessä yhteistyössä alkuperäiskansojen taiteilijoiden asemaa selvitettäessä.

Raportti pyrkii tarjoamaan myös perustietoa saamelaisista taiteilijoista taiteen edistämisen parissa työskenteleville. Keinoja taiteen edistämiseen on helpompi hahmottaa, kun tiedetään, millaisista toimijoista kenttä koostuu ja millaisia ovat taiteilijakunnan rakenteeseen liittyvät erityispiirteet. Toiveena on, että näiden tietojen avulla on helpompi jatkossa löytää työkaluja saamelaisten taiteilijoiden työn tukemiseksi.