Publication

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin - Saamelaiset taiteilijat Suomessa

Saamelaisen taiteilijakunnan rakenteesta ja saamelaisten roolista valtion taidehallinnossa ei ole ollut koottua tietoa saatavilla. Julkaisun tavoitteena on vastata siihen tiedon tarpeeseen, joka viime aikoina on ilmennyt niin kotimaassa kuin kansainvälisissä yhteyksissäkin.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Kaija Rensujeff

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2011

ISBN

978-952-5253-82-5

Saamelaisen taiteilijakunnan rakenteesta ja saamelaisten roolista valtion taidehallinnossa ei ole ollut koottua tietoa saatavilla. Julkaisun tavoitteena on vastata siihen tiedon tarpeeseen, joka viime aikoina on ilmennyt niin kotimaassa kuin kansainvälisissä yhteyksissäkin. Suomessa tietoa on kaivattu vähemmistöjä koskevien politiikkaohjelmien ja hankkeiden yhteydessä, kansainvälisessä yhteistyössä alkuperäiskansojen taiteilijoiden asemaa selvitettäessä.

Raportti pyrkii tarjoamaan myös perustietoa saamelaisista taiteilijoista taiteen edistämisen parissa työskenteleville. Keinoja taiteen edistämiseen on helpompi hahmottaa, kun tiedetään, millaisista toimijoista kenttä koostuu ja millaisia ovat taiteilijakunnan rakenteeseen liittyvät erityispiirteet. Toiveena on, että näiden tietojen avulla on helpompi jatkossa löytää työkaluja saamelaisten taiteilijoiden työn tukemiseksi.