Publikation

Samiska konstnärer i Finland (Svensk resumé)

En av målsättningarna var att studera både de samiska konstnärernas ställning och engagemang inom den statliga konstförvaltningen och hur det statliga konststödet fördelas över de olika konstområdena.

Typ av publikation

PDF

Författare

Kaija Rensujeff

Utgivare

Arts Council of Finland

Publikationstid och -plats

Helsinki 2011

ISBN

978-952-5253-82-5