Publication

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Työpaperissa tarkastellaan Teoston kautta maksettavien tekijänoikeuskorvausten jakautumista vuonna 1998.

Document type

PDF

Publication authors

Paula Karhunen

Publisher

Taiteen keskustoimikunta

Publishing place and year

Helsinki 2001

ISBN

952-5253-37-6