Publication

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Työpaperissa tarkastellaan Teoston kautta maksettavien tekijänoikeuskorvausten jakautumista vuonna 1998.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2001

ISBN

952-5253-37-6