Publikation

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Työpaperissa tarkastellaan Teoston kautta maksettavien tekijänoikeuskorvausten jakautumista vuonna 1998.

Typ av publikation

PDF

Författare

Paula Karhunen

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 2001

ISBN

952-5253-37-6