Publication

EU, kulttuuri ja säädökset: Käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Publication authors

M. Louise Scott ja Justine Freeman

Publisher

Taiteen keskustoimikunta

Publishing place and year

Helsinki 1996

ISBN

951-692-379-8