Publication

EU, kulttuuri ja säädökset: Käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

M. Louise Scott ja Justine Freeman

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1996

ISBN

951-692-379-8