Publikation

EU, kulttuuri ja säädökset: Käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Författare

M. Louise Scott ja Justine Freeman

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 1996

ISBN

951-692-379-8