Pohjanmaa - Taidetoimikunta

Taidetoimikunta Pohjanmaan taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen alueellisista asiantuntijaelimistä. Sen toimialue on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien...

Regional Arts Council - Ostrobothnia

Regional Arts Council The Arts Council of Ostrobothnia is an expert body of the Arts Promotion Centre Finland responsible for the regions of Ostrobothnia, Southern Ostrobothnia and Middle...

Österbottens konstkommission - Medlemmar

Konstkommission   Österbottens konstkommission är ett av Centret för konstfrämjandets regionala expertorgan. Dess verksamhetsområden är Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta...

Österbotten

Österbottens byrå betjänar Österbottens konstkommissions stipendiekunder. Dessutom främjar den Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens konstnärers nationella och...