Nyhet

Välmående bland äldre stöds med konst

Centret för konstfrämjande (Taike) har av social- och hälsovårdsministeriet fått 680 000 euro att fördelas till utvecklingsprojektet Kulturell välfärd för äldre.

Flera konstsammanslutningar deltar i projektet Kulturell välfärd för äldre: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri och Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone och Todellisuuden Tutkimuskeskus.

”Det här är den första finansieringen inriktad på kultur från social- och hälsovårdsministeriets regeringsprogram”, konstaterar Johanna Vuolasto, specialsakkunnig vid Taike.

”I projektet siktar vi på förbättrad livskvalitet för äldre, ökade erfarenheter av delaktighet och på att äldre personer ska hitta meningsfullt innehåll till sitt liv”, fortsätter Vuolasto. 

Projektet utvecklar verksamhetsmodeller för uppsökande kulturverksamhet, särskilt för äldre som löper risk att marginaliseras. 

Verksamhetsmodellen kan till exempel innebära att skräddarsydd konst förs hem till den äldre eller att en äldre person eskorteras till en kulturhobby. 

Därtill etablerar projektet verksamhet med kulturremisser för mindre bemedlade äldre som klarar sig själva. Det här görs genom att i större utsträckning ta i bruk kortet Kaikukortti på olika håll i Finland. Med Kaikukortti kan personer som har det svårt ekonomiskt skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till exempelvis festivaler, muséer, teatrar eller konserter.

Utvecklingsprojektet Kulturell välfärd för äldre genomförs i samarbete med Teatercentrum r.f., servicen Kultur för alla / För kultur på lika villkor r.f. samt pilotkommunerna Rovaniemi, Seinäjoki och Esbo inom AILI-nätverket. Taike är koordinator för utvecklingsprojektet.

”Sammanslutningarna inom scenkonst tillför projektet sin erfarenhet och entusiasm över att skapa tjänster riktade till äldre. Genom det här projektet får de föra ut sitt viktiga arbete till en allt bredare grupp”, säger Teatercentrum r.f:s utvecklingschef Maaria Kuukorento.

Målet med utvecklingsprojektet Kulturell välfärd för äldre är att skapa permanenta verksamhetsmodeller för kulturarbetet. De sparas på portalen Innokylä. 

Projektet är en del av det nationella åldersprogrammet. Det tväradministrativa åldersprogrammet 2030 har som mål att bland annat inrikta förebyggande åtgärder till den äldre befolkningen, säkerställa likställda tjänster för äldre samt lyfta fram utveckling och utnyttjande av åldersteknologi i Finland. Helheten ingår i social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 

Ytterligare information

Johanna Vuolasto
specialsakkunnig
Centret för konstfrämjande
[email protected]
tfn 0295 330870

Det nationella åldersprogrammet 

Nationellt åldersprogram fram till år 2030: För ett ålderskunnigt Finland

Kaikukortti

Innokylä (på finska)