Till stipendiemottagare

Gratulerar till stipendiet! Stipendiet betalas automatiskt in på det konto du uppgett i ansökan utan någon separat begäran om betalning. Kom ihåg att göra redovisningen över stipendiets användning i tid.
Säveltäjä tekee työtään hymyilleen.

Beslut och utbetalning av stipendiet

Taike skickar ut ett skriftligt beslut över alla ansökningar. Du får ett meddelande per e-post när beslutet kan läsas i e-tjänsten. E-post kan ibland levereras med viss fördröjning, men du kan kontrollera direkt i vår e-tjänst om beslutet har kommit.

Läs beslutsbrevet omsorgsfullt, för det innehåller viktig information om stipendiet, som villkor och begränsningar för användningen. 
Stipendiet betalas automatiskt in på det konto du uppgett i ansökan utan någon separat begäran om betalning. Stipendier till arbetsgrupper betalas till det konto som arbetsgruppens kontaktperson uppgett i ansökan.  

Konstnärsstipendierna utbetalas månadsvis, under månadens fem första bankdagar.  

Betalningsdagen kan flyttas på vissa villkor, med undantag för konstnärsstipendierna. Skicka begäran om att flytta betalningsdagen per e-post till kundtjänsten [email protected]. Begäran och motiveringen till att flytta betalningsdagen ska göras i god tid, senast fyra bankdagar före betalningsdagen som nämns i beslutet. 

Besluten är offentliga

Taike är en statlig myndighet och våra stipendiebeslut är offentliga. Exempelvis medierna har rätt att få uppgifter om alla stipendiemottagare. Du kan dock förbjuda att ditt namn publiceras på Taikes webbplats. Välj innan du skickar in ansökan om du ger ditt tillstånd till att beslutet publiceras på webbplatsen.