Utvärdering av egen verksamhet

Vi utvärderar regelbundet effektiviteten i vår egen verksamhet.