Övrig påverkan

Taike utfärdar utlåtanden och ställningstaganden om frågor som rör dess verksamhetsområde.