Konst- och kulturbarometern

Den årliga Konst- och kulturbarometern förverkligas i enkätform och mäter attityder och åsikter. Barometerns målsättning är att kartlägga synpunkter som konstfältets aktörer har på olika teman samt att fungera som en diskussionsöppnare i aktuella konstpolitiska frågor.

Temat för barometern varierar från år till år, men en del av frågorna upprepas regelbundet. Frågorna som upprepas i samma form regelbundet gör det möjligt att följa upp förändringar i attityder och åsikter. Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och Centret för konstfrämjande (Taike) sammanställer barometern i samarbete.

De finskspråkiga publikationerna har ett sammandrag på svenska. Sammandragen finns på Cupores sidor.

Expertteamet

Image
Kaija Rensujeff
Kaija Rensujeff
Befattning
Specialsakkunnig

0295 330 721