Stipendier och utkomstskydd för arbetslösa

Taikes stipendier är i regel avsedda för heltidsarbete. Om du är arbetssökande före stipendieperioden och ditt stipendiearbete anses vara huvudsyssla ur utkomstskyddssynpunkt, upphör din rätt till arbetslöshetsförmån. Om du har rätt till andra sociala förmåner ska du ta reda på stipendiets inverkan också på dessa förmåner, till exempel bostadsbidrag, sjukdagpenning och föräldraförmåner från FPA.

Anmäl stipendiet till TE-byrån

Om du är arbetssökande före stipendieperioden, kom ihåg att anmäla din förändrade situation till TE-byrån. Anmäl förändringen så snart du har fått ett stipendiebeslut, men dock senast innan du börjar ditt stipendiearbete.

Kontakta TE-byrån genom att skicka en kontaktförfrågan via Mina e-tjänster på www.tyomarkkinatori.fi/sv eller genom att ringa den landsomfattande telefontjänsten för personkunder på 0295 025 500.

Beroende på din situation öppnar TE-byrån en begäran om redogörelse när du börjar ditt stipendiearbete eller när en eventuell skyddsperiod upphör och när du går över från stipendiearbete till arbetslös arbetssökande. En begäran om redogörelse är normal praxis när din situation förändras. Observera att du också kan avsluta jobbsökningen under ditt stipendiearbete på heltid. Då öppnar TE-byrån en begäran om redogörelse för ditt stipendiearbete först efter stipendieperioden, om du återgår till att vara arbetssökande.

Stipendiaten är sysselsatt i eget arbete

Som stipendiat är du sysselsatt i eget arbete enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Sysselsättning i eget arbete behandlas i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan läsa mer om hur stipendiet påverkar din arbetslöshetsförmån även på Jobbmarknaden.

Begäran om redogörelse efter stipendieperioden

Om du efter stipendieperioden återgår till att vara arbetssökande, öppnar TE-byrån en begäran om redogörelse gällande utkomstskydd för arbetslösa. Syftet med begäran om redogörelse är att reda ut om du är arbetslös arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och därmed har rätt till förmånen eller om du fortfarande anses vara sysselsatt i eget arbete. Utifrån din skriftliga redogörelse får du ett utlåtande om din rätt till utkomstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 kap. 5 § och 9 §).

Vanligtvis blir du ombedd att lämna in stipendiebeslutet som bilaga till begäran om redogörelse. Om den exakta perioden för stipendiearbetet inte framgår av beslutet, kan TE-byrån begära ytterligare uppgifter. Kontakta i så fall Taikes kundtjänst och be om ett intyg för arbetsperioden. I e-postmeddelandet bör du också ange beslutets diarienummer som börjar med TKT/ så att kundtjänsten har tillräckligt med information för att skriva intyget.

Fyra månaders skyddstid

Som sysselsatt i eget arbete kan du ha rätt till fyra månaders skyddstid. Under skyddstiden kan du samtidigt med stipendiet få utkomstskydd för arbetslösa förutsatt att du uppfyller de övriga villkoren för att få det. Du ska till exempel uppfylla den i sysselsättningsplanen överenskomna jobbsökningsskyldigheten, vara beredd att ta emot heltidsarbete och hålla din jobbsökning i kraft.

Stipendiet kan påverka storleken på den arbetslöshetsförmån du får under skyddstiden. För mer information, kontakta din förmånsutbetalare, antingen FPA eller arbetslöshetskassan.

Efter skyddstiden bedömer TE-byrån om du arbetar heltid eller deltid genom en begäran om redogörelse gällande utkomstskydd för arbetslösa. En begäran om redogörelse öppnas efter fyra månaders arbete, även om ditt stipendiearbete skulle pågå längre eller kortare än fyra månader. Om du till exempel börjar ditt stipendiearbete den 1 januari, är skyddstiden 1 januari–30 april, och en begäran om redogörelse gällande utkomstskydd för arbetslösa öppnas från och med den 1 maj (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 kap. 5 §). För mer information, kontakta rådgivningen om utkomstskydd för arbetslösa på 0295 020 701 eller din handläggare på TE-byrån.

Om du redan har använt skyddstiden tidigare, återställs din rätt till skyddstid först när du har uppfyllt arbetsvillkoret. Fråga din arbetslöshetskassa när arbetsvillkoret uppfylls.

Den här guiden togs fram den 9 juni 2023. Centret för konstfrämjande ansvarar inte för eventuella ändringar i TE-byråns praxis som avviker från guiden.

Kundtjänst för stipendier och bidrag

Kundtjänsten för sökande och mottagare av Taikes stipendier och bidrag är öppen må–to kl. 10–13. 

Telefon: 0295 330 700
E-post: [email protected]