Ansvar

Vår verksamhet grundar sig på öppenhet och förtroende. Jämlikhet och likabehandling är värden som ingår i våra strukturer. Vi bär vårt ansvar för dataskyddet och bidrar till utvecklingen av öppen förvaltning.

Vi började 2021 mer systematiskt identifiera och definiera riktlinjerna för hållbar utveckling och målen för vårt ansvarsarbete. Vi har identifierat ansvarsfaktorer som sammanhänger med ämbetsverkets processer, och mätare och rapporteringsverktyg är nu under utveckling.

Vi inser att hållbarhet och ansvarsarbete bör inkluderas i ämbetsverkets normala verksamhet. Taikes resultatavtal för 2020–2023 innehåller redan nu bland annat uppföljning av distansmöten och hållbarhet i anslutning till resor.