Taike påverkar

Vi bygger ett pluralistiskt, hållbart och demokratiskt samhälle med hjälp av konst och kultur. Vi siktar på att Finland ska vara ett konstens land.
Räppäri ja iltataivas.

Våra påverkansmål är:

  • Konstnärerna kan försörja sig på sitt arbete.
  • Konstnärerna har mångsidiga möjligheter att arbeta på olika håll i Finland.
  • Konstfältet kan förnya sig och verksamheten är högklassig och hållbar.
  • Konstnärernas kunskaper utnyttjas på ett brett plan i samhället.
  • Konstens internationella nätverk är högklassiga och verkningsfulla.

Våra påverkanssätt är Taikes experttjänster, utvecklingsprogram och projekt. Därtill fungerar vi som sakkunniga för beslutsfattare samt ger utlåtanden och ställningstaganden.

Konstrådet fungerar som undervisnings- och kulturministeriets expertorgan för konstpolitiska linjedragningar. Närmare information om konstrådet finns på sidan om rådet. 

Sök projekt