Gamla publikationer

Dessa publikationer har producerats av Taikes föregångare, Centralkommissionen för konst. Fysiska exemplar av publikationerna finns på Nationalbiblioteket.

Centralkommissionens för konst publikationer

38

Samiska konstnärer i Finland. Svensk resumé.

Kaija Rensujeff
Centralkommissionen för konst. Helsingfors 2011.

27

Konstnärens ställning. Rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden. Svensk resumé.

Kaija Rensujeff. Centralkommissionen för konst. Helsingfors 2003.

Arbetsrapporter

13

Kulturen och den regionala utvecklingen. En översikt över de finländska forskningsprojekten.

Ilkka Heiskanen och Pasi Saukkonen. Centralkommissionen för konst. Helsingfors 1991. ISBN 951-47-5721-1.

8

Presentation av forskningsprojekt och publikationer 20.3.1991.

Centralkommissionen för konst. Helsingfors 1991. ISBN 951-47-4542-6.

Handböcker

1

Suomalaiset musiikkilehdet – Finska musiktidskrifter.

Edit. Timo Laitakari. Kirjastopalvelu Oy. Helsingfors 1989. ISBN 951-692-215-5.