Utlåtanden och ställningstaganden

Vi ger aktivt utlåtanden i frågor som rör konst- och kultursektorn. På den här sidan har vi samlat våra senaste viktiga utlåtanden. Ställningstagandena är huvudsakligen på finska.

Sammanfattning av utlåtanden och ställningstaganden

Utlåtanden och ställningstaganden på finska hittar du här.

Fullständiga dokument kan du vid behov begära från Taikes registrator.