Förvaltningsorgan

Konstrådet

Konstrådet har ett centralt uppdrag som undervisnings- och kulturministeriets sakkunniga organ inom konstpolitik.
Mandatperiod
-

Konstrådet tillsätter medlemmarna i såväl statens som de regionala konstkommissionerna för tvååriga mandatperioder.

Rådet ger ämbetsverket förslag till fördelningen av anslagen för konst samt beslutar om användningen av utvecklingsmedel som anvisats till det. Därtill fungerar rådet som undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan för konstpolitiska linjedragningar.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner konstrådet för en treårig mandatperiod. Medlemmarna ska vara insatta i konst och kultur.

Taikes direktör Paula Tuovinen är föredragande i konstrådet och specialsakkunnig Tuulikki Koskinen är rådets sekreterare.

Medlemmarna i konstrådet

Juha Itkonen (ordförande)
författare

Ann-Luise Bertell
teaterchefen

Samuli Heimonen
bildkonstnär

Sari Kaasinen
musiker

Virpi Kanniainen
museichef

Rosa Meriläinen (vice ordförande)
verksamhetsledare

Jussi Rantamäki
filmproducent

Hannu Saha
musiker

Paula Vesala
musiker

Taideneuvoston jäsenet.
Medlemmarna i konstrådet 2022–2025. Foto: Lari Järnefelt