Statens konstkommissioner

Statens konstkommissioner fattar beslut gällande stipendier och pris.

Statens konstkommissioner fattar beslut gällande statens konstnärsstipendier samt alla stipendier och pris som ges åt konstnärer, konstnärsgrupper och samfund.

Konstrådet fattat beslut gällande kommissionernas verksamhetsområden, namn och antal, och tillsätter medlemmarna för tvåårsperioder efter att ha hört sig för hos för konsten relevanta instanser.

Medlemmarna i statens konstkommissioner