Stipendier till privatpersoner

Taike beviljar arbets- och projektstipendier till professionella konstnärer. Arbetsstipendierna är avsedda att täcka arbets- och levnadskostnader. Projektstipendierna är avsedda för enskilda projekt.
Nykytaiteilija järjestelee teoksiaan.

Taike beviljar cirka 20 miljoner euro i stipendier årligen. De statliga konstnärsstipendiernas andel av det är cirka 11 miljoner euro. 

Arbetsstipendierna är personliga och avsedda att täcka arbets- och levnadskostnader. Arbetsstipendierna består av konstnärsstipendier, regionala arbetsstipendier, bildkonstens visningsstipendier samt biblioteksstipendier för författare och översättare. De ansöks på våren.

Projektstipendier kan ansökas av yrkeskonstnärer och arbetsgrupper för enskilda projekt. Projektstipendierna ansöks på våren inom den regionala stipendieansökan och på hösten inom projektstipendieansökan.

Stipendier till privatpersoner och arbetsgrupper